Om ejendommen

Her kan ejendommen og dens fællesfaciliteter beskrives. Det kan f.eks. være en beskrivelse af opførelsesår, boligernes størrelse, legepladser, vaskeri, parkeringsmuligheder, pulterkammer, fælles internet eller noget helt sjette. Husk at der også nemt kan vises billeder af faciliteterne. En beskrivelse kan i øvrigt også tit findes hos ejendomsmæglere, der har boliger fra jeres ejendom til salg.

Jo bedre beskrivelse, jo mere attraktiv fremstår ejendommen for både nuværende og kommende beboere.

Borups Allé 6-20
Skotterupgade 1-11
Humlebækgade 1-21

 

Om foreningen

Andelsboligforeningen Borupgaard er stiftet 8. September 1918.

Afskrift fra foreningens første protokol:

I det Herrens Aar 1918 den 8. September afholdtes på Overretssagfører Aage Madsens Kontor Møde for at forhandle om og eventuelt danne en Andelsboligforening til Opførelse af bygninger til Beboelse for Andelshavere paa en Københavns Kommune tilhørende Grund ved Borups Alle.

Til stede var: Overretssagfører Aage Madsen.
Sagfører M Gasberg.
Blikkenslagermester Chr. F Bruun.
Skomagermester A Nielsen
Murer Johannes Jensen

Til Dirigent valgtes Sagfører M. Gasberg.

Blikkenslagemester Chr. F Bruun fik Ordet og meddelte, at han i længere Tid havde omgaaedes med Planer angående Bebyggelsen af en udemere betegnet Grund ved Borups Alle, som han fandt godt beliggende og Prisen rimelig. Med Hensyn til Muligheden for Planens Realisation havde han ladet Overretssagfører Aage Madsen foretage de nødvendige Forarbejder, og efter Udfaldet af disse syntes Sagen gennemførlig. Købesummen for Grunden var 20 Kr. pr. kvm med Tilbagekøbsret for Kommunen Aar 2000 og senere.
Komplekset vilde i Henhold til et af Arkitekterne Carl Fog og Axel L. Pedersen udarbejdet Udkast til en Etageplan komme til at indeholde 249 Lejligheder.

Man vedtoges selskabets dannelse under Navn af

"Andelsboligforeningen Borupgaard"


Foreningens første bestyrelse var:

Blikkenslagermester Chr. F Bruun.
Skomagermester A Nielsen
Murer Johannes Jensen.